Översättning av hemsidor och webmaterial

Vi översätter din hemsida till fler än 100 språk så att du kan expandera ditt företag globalt!

Din hemsida eller webbplats är som ett visitkort, som du presenterar för världen. Den gör att du kan introducera ditt företag eller organisation till en bredare publik - faktiskt till hela världen. Vi vet att exporten ökar med mer än 25% om din hemsida är översatt till målgruppens språk, att översätta hemsidan och övrigt webbmaterial är faktiskt den mest kostnadseffektiva åtgärd du kan göra för att öka exporten. Vi översätter hemsidor, webbplatser och webbmaterial till fler än 100 språk, vi vet vad som skall till, vi har arbetat med översättning av webbmaterial sedan 2005.

Vi gör en professionell översättning av din hemsida oavsett näringsgren.

Att översätta en webbplats är en komplicerad process, som kräver erfarenhet inom marknadsföring och förståelse för den terminologi, som används i branschen i fråga, oavsett om ni är ett läkemedelsföretag, en advokatbyrå eller verksam inom turistnäringen. Att texten är  optimerad för sökmotorer är också mycket viktigt.

Vem är din potentiella kund, vilken är din målgrupp och på vilken marknad?

Fler än 50% av alla webbanvändare talar inte engelska. Detta har gett upphov till ett ökat behov av flerspråkiga webbplatser, som kräver nytt och uppdaterat innehåll på olika språk. Vi åtar oss gärna projekt med översättning av innehåll för flerspråkiga hemsidor.

  • Hur många fler kunder skulle du ha om alla kunde förstå allt det som du sätter på pränt?  
  • Vilka dokument, som du använder dagligen borde översättas?
  • Till hur många språk bör du översätta din hemsida och dina dokument? 

I dåliga tider kan ett sätt att expendera verksamheten vara just att göra information om dina produkter tillgänglig på flera språk. Kombinera detta med en förnuftig SEO service och du kan för små pengar introducera dig på en ny marknad och till en ny målgrupp.

Måste jag översätta hela min hemsida?

Innan du översätter din webbplats innehåll måste du göra en behovsbedömning. Skall allt material översättas eller finns det delar som inte behöver översättas? Skall grafisk information översättas och återskapas i målspråket mm? Andra faktorer att tänka på före översättningen är om en webbplatsen är redo att omvandlas till andra språk (adaptering) och hur uppdateringar av innehållet kommer att återges i översatta versioner (flerspråkig innehållsförvaltning).

Kontakta oss om du behöver översätta din hemsida

När du har behov av att få en text översatt, ta då kontakt med The Business Translator, vi är en global översättningsbyrå spacialiserad på högkvalitativa professionella översättningar. Kvalitet är vårt mantra och vi levererar det snabbare än någon annan! 

Tveka inte att kontakta oss när som helst på e-post med eventuella frågor eller för en offert eller rådgivning.

Tänk om jag kunde översätta texter från min hemsida utan att behöva tillbringa timmar med "copy and paste"

Hur du också drömt om att inte behöva betala dryga pengar för att kopiera en text från hemsidan för att sedan sända den till översättningsbyrån för översättning får att sedan återigen klistra in den på kanske 15 språk?

Det finns en lösning, vi har den och den är nästan gratis!

Vår WTPU™ (Website Translation Processing Unit), gör det möjligt att automatisk föra över texter mellan era hemsidor och TBT.
Handlar det om större hemsidor installerar vi WTPU™ gratis som en plug-in i era hemsidors back-end, vilket gör det enkelt för er att överföra texter direkt till vårt translation magement system för översättning av utvald professionell översättare.
De översatta filerna sänds därefter direkt tillbaka till hemsidan och placeras automatiskt på rätt plats. Kostnadsbesparingen för översättningarna och hanteringen blir ofta ca 40 procent. Dessutom snabbas processen upp betydligt vilket innebär att ni kan ha ännu mer aktuella hemsidor.

Högkvalitativ översättning installerad och klar i din hemsida med ett knapptryck!

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi  utför utför teknisk översättning, juridisk översättning, medicinsk översättning, finansiell översättning samt auktoriserad översättning mellan 100 språk.