Privacy Statement

Tack för att du besöker vår webbsida. Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi använder personlig information, som samlas in på sidan. Vänligen läs igenom denna sekretesspolicy innan du använder webbsidan eller lämnar personlig information. Genom att använda dig av webbsidan godkänner du förfarandet, som beskrivs i denna integritetspolicy.  Denna policy kan komma att ändras, men alla förändringar tillkännages och tillämpas enbart verksamhet och information framåt i tiden och har alltså inte retroaktiv verkan. Du uppmanas att titta igenom sekretesspolicyn när som du besöker webbsidan för att försäkra dig om att du förstår hur vi behandlar all personlig information, som du lämnar.

Obs: De integritetsrutiner, som här beskrivs gäller enbart för denna webbsida. Om du länkar till andra webbsidor, vänligen se sekretesspolicy på var och en av dessa webbsidor. 

Insamling av information

Vi samlar in personlig information såsom namn, adresser, e-postadresser osv. när sådana uppgifter frivilligt lämnas av våra besökare. De uppgifter, som du lämnar används för att uppfylla dina önskemål, om du inte uttryckligen ger oss tillåtelse att använda dem på andra sätt, t.ex. att lägga till dig på en av våra e-postlistor.

Cookies/Spårningsteknik

Webbplatsen kan använda cookies och spårningsteknik, beroende på vilka funktioner som erbjuds. Cookies och spårningsteknik används för att samla in information, som typ av webbläsare och operativsystem, ta reda på antalet besökare på webbplatsen och få insikt om  hur besökare använder webbplatsen. Cookies kan också hjälpa till att anpassa webbsidan efter respektive kund. Personlig information kan inte samlas in via cookies eller annan spårningsteknik. Om du tidigare har lämnat personlig information kan emellertid cookies knytas till sådan information. Cookies och spårningsinformation kan delas med tredje part.

Distribution av information

Vi kan dela information med myndigheter eller andra företag, som bistår oss i kampen mot bedrägerier eller i forskning. Detta kan vi göra: (1) när så tillåts eller krävs genom lag; eller (2) vid försök att skydda mot eller förebygga faktiska eller potentiella bedrägerier eller inte auktoriserade transaktioner; eller (3) vid utredning av bedrägerier, som redan har ägt rum. Information lämnas inte till sådana företag i marknadsföringsändamål.

Åtagande gällande datasäkerhet

Din personliga identifierbara information hålls säker. Endast auktoriserade anställda, byråer och entreprenörer (som har samtyckt till att hålla informationen säker och konfidentiell) har tillgång till denna information. I alla e-postmeddelanden och nyhetsbrev från denna webbsida kan du välja bort framtida utskick.  

Sekretess Kontaktinformation

Om du har frågor, funderingar eller kommentarer angående vår sekretesspolicy kan du ta kontakt med oss med hjälp av informationen nedan:
Per e-post: office(at)the-business-translator.com

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy.