Juridisk översättning utförd av professionella översättare med juridisk utbildning

Auktoriserade översättare och juridiska specialist- översättare med lång erfarenhet av översättning av juridiska och finansiella texter och dokument.

En översättare som saknar juridisk utbildning kan ofta prestera en språkligt tilltalande översättning av en juridisk text, samtidigt som felaktigheter i sak smyger sig in. För ett bra resultat är det därför mycket viktigt att översättaren har djupgående juridiska kunskaper. Vi på The Business Translator rekommenderar att du alltid anlitar en översättare som har en bakgrund som eller är jurist eller advokat med behörighet i det land där målspråket talas.

Våra juridiska översättare är jurister, advokater eller auktoriserade översättare med juridisk kompetens

Vi kan hjälpa dig med alla typer av översättningar som kräver juridisk expertis, både språktekniskt och kompetensmässigt. Vi har många professionella översättare med mångårig erfarenhet av juridiska texter. Alla våra juridiska översättare är noggrant utvalda för att garantera att även mycket komplicerad juridisk information förmedlas korrekt. Samtliga är advokater eller jurister med en språkexamen alternativt mycket lång översättarerfarenhet.

Vitt skilda regler för juridiskt giltighet i olika länder

En översättare som är specialiserad på juridiska översättningar eller är advokat i sitt land, behöver inte nödvändigtvis vara en auktoriserad eller certifierad översättare. För detta krävs särskild examen. Regelverket för hur man certifierar en översättning skiljer sig mycket från land till land. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare. De som vill bli auktoriserade måste göra krävande prov för att bevisa att de har de nödvändiga språkkunskaperna. Notera att det endast är just språkkunskaperna som testas, medan det för en bra översättning nästan alltid även krävs omfattande ämneskunskaper. Läs gärna mer om detta under auktoriserad översättning.

Få en offert

För en offert ladda upp din text eller dokument i vår portal så återkommer vi inom 30 min.

Vi kan hjälpa dig med att översätta följande typer av dokument:

 • Dokument inom immaterialrätt samt patent
 • dokument i samband med fusioner eller samgåenden
 • finansiella handlingar
 • kontrakt och avtal
 • korrespondens
 • köpehandlingar
 • bokslut och årsredovisningar
 • översättning av texter för rättslig marknadsföring
 • expertrapporter
 • utredningar
 • juridiska och tekniska dokument kring fastighetstransaktioner
 • lagtexter, författningssamlingar
 • dokument i samband med rättstvister
 • registreringsdokument
 • vittnesmål och domar
 • licenser
 • skiljedomsförfaranden
 • pressreleaser
 • mm.

The Business Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt både ISO 17100 och CAN/CGSB-131.10 – europeiska och nordamerikanska certifieringar för översättningsföretag.