Medicinsk översättning utförd av språkutbildade forskare, läkare och specialiserade medicinska översättare.

Inom den medicinska världen kan man inte kompromissa, en medicinsk översättning måste vara av högsta kvalitet.

The Business Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå. Vi har arbetat med medicinsk översättning till och från alla de stora språken sedan 2005 och har etablerade kvalitetsprocedurer för att säkerställa att de medicinska översättningar vi levererar håller högsta kvalitet.

Medicinska översättningar kräver medicinska översättare som har djupgående ämneskompetens.

Om översättaren inte har god förståelse för ämnet, medicinska terminologi, medicinska begrepp och medicinsk språk kan patientsäkerheten äventyras. Vi använder därför alltid specialutbildade medicinska översättare oavsett svårighetsgrad på den medicinska översättning som skall utföras.

Kvalitativ medicinsk översättning förutsätter översättare med medicinsk kompetens.

Hos The Business Translator är det alltid läkare, sjukvårdspersonal, forskare eller medicinska specialistöversättare som översätter dina medicinska texter – medicinsk personal som utöver sin medicinska utbildning dessutom har en språkutbildning. De är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål och språkutbildningen är på högskolenivå – både vad gäller målspråket och källspråket. Öka såväl patienternas som din egen trygget genom att alltid anlita en kvalificerad medicinsk översättare för dina medicinska texter.

Vi översätter medicinska texter bland annat för:

  • Böcker och läromedel
  • medicinförpackningar
  • patientinformation
  • kliniska protokoll
  • journaltexter och medicinska utlåtanden
  • hemsidor
  • medicinsk marknadsföring
  • patentansökningar och patent
  • märkning av apparatur
  • manualer medicinsk apparatur

Viktig att komma ihåg när det gäller medicinsk översättning:

Vid översättning av medicinska dokument krävs språkkunskaper på en hög formell nivå, medicinsk kunskap, analytisk förmåga, och djupa kulturella kunskaper i såväl käll- som målspråket. Välj alltid en medicinsk översättare som har formell utbildning i sitt käll- och målspråk på åtminstone högskolenivå, och som är expert på terminologin i ämnet. Professionella översättare av medicin gör alltid research av textens terminologi, för att validera motsvarigheter i målspråket. Detta är extra viktigt för språk med flera regionala variationer.

Kvalitetssäkra källdokumentet innan du påbörjar översättningen av din medicinska text.

Tänk även på att källdokumentets kvalitet i hög grad påverkar den slutliga översättningen. Finns det förvirrande eller dåligt skrivna avsnitt blir översättningen lika förvirrande – om inte tidsplanen ger översättaren möjlighet att be om förtydliganden för att kunna formulera om och förbättra texten.

The Business Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt både ISO 17100 och CAN/CGSB-131.10 – europeiska och nordamerikanska certifieringar för översättningsföretag.