Tekniska översättningar, ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

Allt eftersom företag blir alltmer globala, har kraven på att teknisk information skall vara tillgänglig på mottagarens modersmål ökat och det räcker inte idag att översätta produktinformation och manualer enbart till engelska, läsaren förväntar att den skall finnas tillgänglig på hans/hennes modersmål.

Teknisk översättning är en mycket specialiserad process där texter och dokument producerade av tekniska skribenter och ingenjörer skall översättas så att de kan förstås utan att mistolkas av en mottagare som kanske inte har en teknisk kompetens. Teknisk översättning kräver därför mer än många andra områden en målgruppsanpassning. Vem är mottagaren, är det en tekniskt mycket kompetent person som har ingående kunskap om området och kan relevant terminologi eller skall instruktionen läsas och förstås av en person som är lekman? Våra tekniska översättare är förtrogna med fackterminologin men förmår också att målgruppsanpassa den tekniska översättningen så att den kan förstås av en mottagare som saknar ämneskunskap.

Vi översätter, bland annat inom områden som: Rymd, Maskineri, Elektronik, Fordonsteknologi, Processteknik, Telekommunikation, Medicinsk utrustning, Laboratorieinstrument, Elverktyg och Automation etc.  

Om du vill veta mer om teknisk översättning och vad vi kan göra för dig så kan du kontakta oss på e-post.

The Business Translator är en specialiserad översättningsbyrå som arbetar med kvalificerad översättning inom teknik, juridik och medicin. Vi är certifierade enligt ISO 17100 en ISO certifiering speciellt för översättningsbranchen som kvalitetssäkrar inte bara generella processer utan specifikt översättningsprocessen.