Finansiell översättning utförd av auktoriserade översättare och språkutbildade ekonomer

Översättning av finansiella och ekonomisk texter och dokument till över 100 språk

Internationellt företag och organisationer behöver ofta texter som rör finans och ekonomi på en mängd olika språk, inte minst för att uppfylla lokala krav på finansiell rapportering. Hos oss får du finansiella och ekonomiska texter översatta av professionella översättare som dessutom är revisorer eller ekonomer – personer med djupgående kunskaper om krav på finansiell rapportering i det språkområde texten vänder sig till. Alla våra översättare kan källspråket flytande och har målspråket som modersmål en förutsättning för en kvalitativ översättning.

Småföretag, myndigheter och stora multinationella jättar drar nytta av våra översättare

The Business Translator utför idag finansiella översättningar åt ledande multinationella företag, internationella organisationer, konsultföretag samt finansiella institutioner som banker, investment- och försäkringsbolag. Vi utför finansiella översättningar till engelska och fler än 100 andra språk med mycket snabba leveranser ofta inom 24 timmar. För översättningar från svenska till engelska, engelska till svenska samt svenska till tyska och tyska till svenska har vi finansiella översättare tillgängliga dygnet runt.

Snabb leverans även vid mycket omfattande översättningsprojekt

The Business Translator har fasta rutiner för såväl projektledning som kvalitetskontroll och självklart hanterar vi alla förekommande filtyper. Har du stora projekt som kräver korta handläggningstider? Då kan vi omedelbart bygga upp ett team av finansiella översättare som uteslutande arbetar med din översättning. Vi har finansiella experter bland våra egna projektledare, vilket bidrar till att vi idag kan tillhandahålla en av marknadens ledande översättningstjänster för bank-, investerings- och försäkringsbranschen. Vi har deltagit som språkpartner vid ett stort antal skandinaviska fusioner.

Kontakta oss för översättning av exempelvis:

 • Affärsplaner
 • avtal
 • balansräkningar
 • budgetar
 • broschyrer 

 • emmisionserbjudanden
 • faktablad 

 • försäkringsrelaterade dokument 

 • hemsidor
 • juridiska avtal

 • kassaflödesredovisning
 • konkursdokument
 • marknadsföring och reklam
 • marknadsplaner
 • presentationer
 • pressreleaser
 • resultaträkningar
 • revisionsrapporter
 • webbplatser
 • års-, halvårs-, tertial- och kvartalsrapporter

Behöver du mer information om finansiell översättning når du oss dygnet runt på e-post.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi  utför finansiella och juridiska översättningar samt auktoriserade översättningar mellan 100 språk.