ISO 17100 certifierad översättningsbyrå i Linköping

Facköversättning inom juridik, teknik, medicin, ekonomi och marknadsföring och auktoriserad översättning till 30 språk

The Business Translator utför kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning inom de flesta ämnesområden och av de flesta typer av texter och dokument. Vi är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå för privatpersoner företag och myndigheter i Linköping.

Vi översätter bland annat inom följande ämnesområden:

  • Juridiska dokument t.ex. registerdokument, kontrakt, avtal och domar
  • Ekonomiska och finansiella texter t.ex. årsredovisningar, börsmeddelanden etc.
  • Hemsidor inom finans, teknik, medicin, juridik, turism mm.
  • Tekniska dokument och texter t.ex instruktioner, handledningar, manualer, patentansökningar
  • Medicinska texter som avhandlingar, patientjournaler, bipacksedlar etc.

Med över 5 500 professionella facköversättare är vi en av Europas 25 största översättningsbyråer och den enda översättningsbyrån verksam i Sverige som är certifierad i både Nordamerika och Europa. Vi tillhandahåller högkvalitativa facköversättningar till marknadens bästa priser och kan garantera mycket korta leveranstider.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Kontakta oss för mer information om kvalificerad översättning i Linköping.

Behöver du mer information når du oss dygnet runt på e-post.

The Business Translator är en certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är certifierade enligt ISO 17100 och utför utför teknisk översättning, juridisk översättning, medicinsk översättning, finansiell översättning samt auktoriserad översättning mellan 100 språk.