Professionell översättning av tekniska manualer

Här beställer du en professionell översättning av en teknisk manual till över 60 språk

En dålig översättning av en teknisk manual eller säkerhetsinstruktion kan få ödestigra konsekvenser för förtroendet för din produkt och ditt företag. Det kan leda till felaktig användning och kanske också skador. En bra teknisk manual har motsatt effekt den höjer förtroendet för produkten och i många länder är det dessutom ett krav att tekniska manualer skall vara översatta till det lokala språket annars får du helt enkelt inte sälja din produkt i landet.

The Business Translator är sedan 2005 en av de ledande tekniska översättningsbyråerna i Europa

Vi är specialiserade på tekniska och vetenskapliga översättningar och det finns inga ämnesområden som är främmande för oss. Som en av de största tekniska översättningsbyråerna arbetar vi med de bästa tekniska översättarna i branschen. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så har vi dessutom väletablerade procedurer för att kvalitetssäkra vårt arbete.

Översättning av tekniska manualer i InDesign

InDesign är idag det ledande publiceringsverktyget för tekniska manualer. När en teknisk manual i InDesign skall översättas så måste det ske en del förberedelse av filen så att material som inte skall översättas följer med. Det behöver du dock som kund inte tänka på när du anlitar oss, vi tar hand om hela processen från prep, översättning till layoutanpassningen i de nya språken. Som en av få översättningsbyråer så har vi en egen DTP avdelning som tar hand om detta.

Kontakta oss om du behöver mer information om översättning sv tekniska manualer.

För att få en offert så kan du ladda upp ditt dokument här eller sända oss en email.

Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningsbyrå.

The Business Translator är en certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är certifierade enligt ISO 17100 och utför utför tekniska översättningar, juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt auktoriserade översättningar.