Auktoriserad översättare från svenska till tyska

Här beställer du en auktoriserad översättning från svenska till tyska som accepteras i Tyskland.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på högkvalitativ facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. till tyska. Vi använder endast universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade översättare för våra uppdrag. Utöver detta så översätter de självklart endast till sitt tyska modersmål.

En auktoriserad översättning från svenska till tyska gjord av oss behöver ingen apostille.

En auktoriserad översättning till tyska gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige måste ha en apostille från Notarius Publicus för att accepteras i Tyskland. Orsaken till detta är att det inte finns en internationell standard för auktorisering av översättare och med apostillen garanterar N.P. att översättaren är auktoriserad i Sverige, apostillen är alltså ingen kvalitetsgaranti. När du beställer en auktoriserad översättning från svenska till tyska hos oss använder vi en översättare som är auktoriserad i Tyskland och därmed behövs ingen apostille och du sparar både tid och pengar samtidigt som du vet att översättningen görs av en översättare som kvalitetskontrollerats i Tyskland och har tyska som modersmål.

Vi utför översättning till tyska av bland annat:

  • Juridiska dokument som kontrakt, avtal och domar
  • Ekonomiska och finansiella texter t.ex. kvartalsrapporter, årsredovisningar, börsmeddelanden etc.
  • Tekniska dokument och texter som instruktioner, handledningar, patentansökningar
  • Medicinska texter t.ex. avhandlingar, patientjournaler, bipacksedlar etc.
  • Hemsidor inom teknik, medicin, juridik mm.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Ledande översättningsbyrå i Europa sedan 2005

Med över 5 500 professionella översättare är vi en av Europas största översättningsbyråer och den enda översättningsbyrån verksam i Norden som är certifierad i både Europa och Nordamerika. Vi utför högkvalitativa översättningar till attraktiva priser och kan garantera korta leveranstider.

Kontakta oss om du behöver mer information om auktoriserad översättning till tyska.

Behöver du mer information når du oss dygnet runt på e-post.

The Business Translator är en certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är certifierade enligt ISO 17100 och utför utför teknisk översättning, juridisk översättning, medicinsk översättning, finansiell översättning samt auktoriserad översättning mellan 100 språk.