Översätta texter i TYPO3

TYPO3 är idag ett av de bästa CMS systemen för att bygga stora flerspråkiga hemsidor. Problemet med att översätta texter på hemsidan från ett språk till ett annat har tidigare krävt en stor arbetsinsats. Först kopiera texterna från systemet, sända dem för översättning för att sedan åter kopiera in de översatta texterna på rätt plats.

Detta problem är nu löst och The Business Translator erbjuder sina kunder en plugin som gör det möjligt att sända text filerna direkt från TYPO3 till din översättningsbyrå. Enkelt och smidigt överför du filen till vårt system och kan sedan följa arbetsgången med översättningen i vårt translation management system fram till leverans som sker direkt i CMS systemet TYPO3.

Ingen manuell hantering – ingen copy and paste – snabbt och enkelt får du en professionell översättning av din hemsida. 

Våra översättare är alla facköversättare och auktoriserade eller certifierade översättare dvs. din översättning kommer att göras av någon som har branschkunskap en förutsättning för en högkvalitativ översättning. 

Kontakta oss för mer information på e-post.

Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningsservice.