Professionell teknisk översättning

Tekniska facköversättare med ämneskompetens, en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå.

Teknik är ett brett område med många specialinriktningar. Vi har erfarna tekniska översättare med specialistkompetens inom de flesta branscher.

Som en av europas ledande tekniska översättningsbyråer med över 15 års erfarenhet av tekniska specialistöversättningar kan vi utföra tekniska översättningar inom i stort sett samtliga teknikområden. Vi är en av få tekniska översättningsbyråer som är kvalitetscertifierade både i Europa och i Nord Amerika dvs. både ISO 17100 och CAN/CGSB-131.10.

Teknisk terminologi

Det är viktigt att man redan i starten av ett projekt definierar de begrepp och termer som skall användas. En korrekt terminologi använd homgent i t.ex. en manual underlättar förståelsen men sparar också tid och pengar. Vi definierar därför alltid tillsammans med kunden den terminologi som skall användas innan starten av ett tekniskt översättningsprojekt.

Vår kvalitetsgaranti

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar. De kvalitetsprocedurer vi använder säkrar dig att den översättning du mottager är språkligt och terminologiskt korrekt, användbar/publicerbar utan ytterligare bearbetning. Skulle det mot förmodan bli fel, så arbetar vi med texten till dess du är nöjd.

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument så att ingen otillbörlig får tillgång, sekretess är en självklarhet, all vår personal är omfattade av ett sekretessavtal och dokument krypteras med SSL teknik.

Vi utför teknisk översättning av:

 • Användarmanualer & bruksanvisningar
 • Anbudsunderlag
 • Driftinstruktioner
 • Elektroniska manualer
 • Felsökningsguider
 • Installationsmanualer
 • Produktblad
 • Programvaror
 • Service- och installationsanvisningar
 • Säkerhetsmanualer
 • Tekniska specifikationer
 • Tekniska manualer
 • Webbsidor & applikationer

Kontakt och offert

För att få en offert så kan du ladda upp ditt dokument här eller sända oss en email.

The Business Translator är en certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är certifierade enligt ISO 17100 och utför utför tekniska översättningar, juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt auktoriserade och certifierade översättningar mellan 100 språk.