Professionell översättning av alla typer av dokument

Vi utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning av dokument inom juridik, ekonomi och finans, medicin samt teknik.

Till vårt förfogande har vi ett stort antal kvalificerade facköversättare med specifik ämnes- och branschkunskap. Det gör att vi kan erbjuda företag, organisationer och myndigheter översättare med rätt kompetens oavsett ämne eller språkriktning, vi översätter vi bl.a. facktexter och dokument inom teknik, medicin, miljö, konsumentprodukter och juridik.

 • Affärsplaner  
 • Broschyrer och kataloger 
 • Bruksanvisningar
 • Finansiella dokument
 • Födelse- och dödsattester
 • Medarbetarhandböcker
 • Juridiska avtal  
 • Manualer
 • Marknadsföringsbroschyrer
 • Personliga dokument 
 • Programvarer / software
 • Projektrapporter 
 • Tekniska manualer  
 • Vigselbevis
 • Webbplatser
 • Alla andra typer av dokument

Auktoriserad översättning av dokument

Vi har auktoriserade översättare som utför auktoriserade, bestyrkta översättningar av juridiska och finansiella dokument och handlingar t.ex. avtal, domar, intyg, personbevis, registerdokument etc. till fler än 30 språk. Vi kan ofta leverera en auktoriserad översättning till de 30 största språken inom 48 timmar.

Dokumentformat

Du kan sända oss ditt översättningsuppdrag i valfritt dokumentformat, som MS Word, Excel, PowerPoint, TIF eller PDF.  Vi översätter dokumentet till målspråket och formaterar efter era önskemål. Oavsett storlek på ditt översättningsbehov så kan vi hjälpa dig. Med över 5 500 översättare så har har vi de resurser som krävs för att hantera även mycket stora uppdrag.

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklar del av vårt arbete.

Kontakt

Behöver du mer information om finansiell översättning når du oss dygnet runt på e-post.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi  utför utför facköversättning och auktoriserad översättning mellan 100 språk.