Kvalitet som ledstjärna

På The Business Translator har vi satt målet att upprätthålla högsta möjliga standard. Genom att försäkra oss om att våra tjänster har utomordentlig kvalitet, kan vi leva upp till det goda rykte som våra affärer är grundade på. Men vad som är ännu viktigare är att våra kunder kan förlita sig på att de kommer att åtnjuta samma höga standard varje gång. Detta innebär att dokumenten översätts på ett korrekt och konsekvent sätt och i enlighet med kundens tidtabell och önskemål.

Vår höga kvalitet uppnås genom grundlig korrekturläsning av varje översättning som vi åtar oss. Efter att en översättare har översatt ert dokument till sitt modersmål så anlitar vi en andra översättare för att korrekturläsa det. Denna person kommer att vara precis lika kvalificerad som den ursprungliga översättaren. Detta säkerställer att den slutgiltiga översättningen återger originalet perfekt, efter att ha översatts och korrekturlästs av översättare med målspråket som modersmål. Vår ISO 17100 och CAN/CGSB/131.10-certifiering vittnar om vår strävan att uppnå högsta möjliga kvalitet. Vi upprättar till och med en särskild terminologidatabas för varje kund. På så sätt kan dokumenten översättas korrekt och konsekvent, med samma stil och vokabulär varje gång.

Våra översättare, som alla har högskole- eller universitetsexamen, besitter fackkunskaper inom sina specifika ämnesområden och är väl förtrogna med branschens terminologi. Med utgångspunkt i ert företags branschinriktning sätter vi samman en översättargrupp med erfarenhet inom det specifika ämnesområdet.

The Business Translator är en av världens främsta inom auktoriserad översättning. Vårt track-reckord av högkvalitativa översättningar talar för sig självt.

För privatkunder eller mindre uppdrag online ber vi att få rekommendera vår partners webbplats The Native Translator