Vi översätter dina texter

Juridiska, finansiella, medicinska samt tekniska texter översätts av professionella facköversättare och auktoriserade översättare med fackkompetens.

Nu kan du direkt över internet få tillgång till några av marknadens bästa översättare. Vi erbjuder professionell översättning, facköversättning samt auktoriserad översättning av texter och dokument dygnet runt mellan 100 språk. Du kan översätta texter och dokument professionellt utan att behöva lämna kontoret och vi levererar naturligtvis det översatta dokumentet med samma formatering som original dokumentet.

En facköversättare med ämneskompetens kommer att översätta din text

Våra facköversättare och auktoriserade translatorer är universitetsutbildade och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets "God Translatorssed".

Vi arbetar med alla typer av översättningar som till exempel:

  • juridisk översättning
  • ekonomisk översättning
  • medicinsk översättning
  • teknisk översättning
  • EU-dokumentation
  • reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial
  • webbsidor

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera en översättning av högsta kvalitet av din text och att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför lämnar vi en nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Dygnet runt service 365 dagar om året

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när ditt översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.