Professionell PR och Marknadsföringsöversättning

Våra kreativa översättare gör copyöversättningar som säljer din vara eller tjänst på en ny marknad och ser till att dina kampanjer fungerar lika bra på alla språk.

Första steget i att ta fram en bra kampanj är att definiera målgruppen. Kreativ översättning kallas ofta för transcreation och kan bäst beskrivas som att ett visst innehåll anpassas för en given målgrupp på en given marknad.

Det är de små detaljerna som gör det

En copywriter kan ta fram koncept, skriva webbcopy eller producera textinnehåll till trycksaker. Med målgruppsanpassat budskap, en ton som fångar läsaren och en extra liten knorr som gör att texterna ger önskad effekt hos mottagaren. För att din kampanj ska fungera på ett nytt språk och en ny marknad är det många bitar som måste falla på plats: dels det rent språkliga, dels allt det som rör budskap, storytelling och kulturella aspekter. Därför är det klokt att välja kreativa översättare.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

Här kan du ladda upp dina dokument för en offert: Offert marknadsföringsöversättning

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom marknadsföring och PR och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.