Professionell översättning av arbetsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter till 30 språk

Vi utför översättning av arbetsinstruktioner, ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå.

The Business Translator är specialiserad på prisvärd kvalificerad översättning för företag och myndigheter.

Vi utför översättning av arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter mm till fler än 30 språk men också andra typer av HR relaterade dokument. Översättningen av dina arbetsinstruktioner eller säkerhetsföreskrifter utföres av en professionella översättare som har målspråket som modersmål.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast till sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Kontakta oss

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på email.

The Business Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning till kunder globalt.