Professionell Medicinsk översättning

Vi är specialister på medicinsk översättning och översätter avhandlingar och forskningsrapporter, medicinska artiklar, patent, patientjournaler, bipacksedlar, medicinska hemsidor mm.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå. Medicinsk översättning ställer mycket höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren och våra medicinska översättningar utförs därför alltid av kvalificerade facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området. De har antingen utbildning som medicinska facköversättare och/eller arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin och sjukvården.

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera medicinska översättningar av högsta kvalitet och att du upplever att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför ger vi dig som kund en nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som medicinsk översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Medicinsk översättning dygnet runt 365 dagar om året

Vi tillhandahåller en dygnet runt service så oavsett när ditt översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, en online medicinsk översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

Här kan du ladda upp dina dokument för en offert: Offert medicinsk översättning

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom medicin och farmakologi och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.