Professionell Juridisk översättning

Vi är specialister på juridisk översättning och översätter kontrakt och avtal, domar, lånedokument, försäkringsvillkor och andra juridiska dokument.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå. Det är därför endast specialiserade juridiska översättare, varav vissa är praktiserande jurister själva, som tar hand om dina juridiska översättningar. Lagar skiljer sig åt beroende på språk, kultur och tro, vilket innebär att en juridisk översättares uppgifter sträcker sig mycket längre än till att bara tillhandahålla en språkmässigt korrekt översättning av ett dokument till ett annat språk. Vi eftersträvar därför alltid, så långt möjligt, att använda översättare som är bosatta och arbetar i det land där översättningen skall användas då det är i ett annat juridiskt system och detta ställer höga krav på översättarens förståelse för detta.

Auktoriserad översättning av juridiska dokument

Ofta krävs att juridiska dokument och texter översätts av en auktoriserad översättare. Översättningen blir då stämplad och bestyrkt av en av Kammakollegiiet auktoriserad translator. I juridisk mening innebär detta att översättningen är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är vanlig när det gäller domar, intyg, betyg, personhandlingar och liknande.

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera juridiska översättningar av högsta kvalitet och att du upplever att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför ger vi dig som kund en nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Juridisk översättning dygnet runt 365 dagar om året

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när ditt översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, en online juridisk översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

Här kan du ladda upp dina dokument för en offert: Offert juridisk översättning

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi, och finans och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.