Professionell Finansöversättning

Jobbar du med ekonomi och behöver en professionell översättning av finnsiella dokument eller texter t.ex. kvartalsrapporter, årsredovisningar eller börsmeddelanden?

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad finansiell och juridisk översättningsbyrå specialiserad på bl.a. översättning av finansiella texter och dokument. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade översättare, dvs. översättare som är specialiserade på just den här typen av texter, förstår vad de översätter och kan terminologin.

Finansiella dokument som vi översätter:

Exempel på finansiella dokument och texter som vi översätter är; årsredovisningar, kvartalsrapporter, fondbeskrivningar, prospekt, finansiella hemsidor, pressreleaser mm.

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera finansiella översättningar av högsta kvalitet och att du upplever att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför ger vi dig som kund en nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Dygnet runt service 365 dagar om året

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när ditt översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

Här kan du ladda upp dina dokument för en offert: Offert finansiell översättning

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi, och finans och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.