Professionell engelsk översättning

Facköversättning och auktoriserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi.

Oavsett vilket språk som du vill kommunicera på, kan du få hjälp av vårt nätverk av professionella universitetsutbildade modersmålsöversättare med specialistkompetens inom just din bransch.

Vi utför professionell facköversättning till och från engelska inom följande områden:

  • Ekonomi och finans
  • Medicin och hälsovård
  • Juridik
  • Teknologi, IT
  • Marknadsföring
  • Turism

Kan översättaren branschens eller fackområdets terminologi?

Våra översättare är experter på de termer som gäller generellt inom sina respektive fackområden. Hur just ditt företag brukar benämna produkter eller tjänster är naturligtvis svårt för översättaren att känna till. Den kunskapen byggs upp successivt med varje uppdrag och i den kommunikationen vi har med dig. I branschen eller fackområdet som företaget verkar inom finns det kanske flera sätt att uttrycka saker på därför är terminologihanteringen mycket viktig i förberedelsen för en översättning, helt enkelt en förutsättning för att texterna ska bli konsekventa. Därför vill vi be dig att ge oss så mycket referensmaterial som möjligt innan vi påbörjar översättningsuppdraget.

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera en översättning av högsta kvalitet av din text och att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför lämnar vi en nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Dygnet runt service 365 dagar om året

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när ditt översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.