ISO 17100 Certifierad översättningsbyrå

När det gäller juridiska, finansiella, medicinska och tekniska översättningar finns det inga uppdrag som är främmande för oss. Som en av europas största översättningsbyråer och med över 15 års erfarenhet har vi ett mycket stort nätverk bestående av över 5 000 kompetenta facköversättare och auktoriserade översättare. The Business Translator är en högkvalitativ översättningsbyrå för företag, myndigheter  och organisationer och som enda översättningsbyrå verksam i Skandinavien är vi certifierade både i Europa och Nordamerika.

Kvalificerad översättning inom juridik, finans, medicin och teknik

Vi utför kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi och finans, medicin och teknik mellan över 100 språk. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare och auktoriserade översättare och detta för att säkra att den kvalitet vi levererar, i alla avseenden, lever upp till dina förväntningar.

En facköversättare är en översättare som inte enbart är lingvistiskt kompetent utan som också har en formell kompetens inom det fackområde han eller hon översätter, inom de flesta ämnesområden är detta en förutsättning för en högkvalitativ översättning. Terminologin inom de flesta fackområden är så speciell att det krävs specifik fackkunskap för att kunna genomföra en korrekt och kvalitativ översättning, översättaren måste förstå det han/hon skall översätta och inte minst kunna terminologin.

Oavsett vilken typ av dokument eller text du behöver översätta så har vi resurserna. Vi utför kvalitativ facköversättning inom följande ämnesområden:

  • Ekonomi och finans
  • Medicin och hälsovård
  • Juridik
  • Teknik och teknologi, IT
  • Marknadsföring och PR
  • Turism

Nöjdkundgaranti

Vår målsättning är att alltid leverera professionella översättningar av högsta kvalitet och att din beställning hanteras snabbt och effektivt. Därför erbjuder vi dig som kund nöjdkundgaranti så att du kan känna dig 100 % trygg med oss som översättningsbyrå.
Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig att om en översättning inte håller vad vi lovat och du inte är nöjd efter att vi haft möjlighet att åtgärda felet, krediterar vi hela eller delar av kostnaden för översättningen enligt överenskommelse.

Dygnet runt service 365 dagar om året

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när det översättningsbehov uppstår så finns vi där redo att hjälpa dig. Behöver du översätta en text eller ett dokument snabbt och enkelt? Pröva då vår service The Native Translator, vår online översättningstjänst.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

The Business Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad översättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag.