Teknisk facköversättning inom de flesta teknikområden.

Tekniska översättningar utförd av ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

The Business Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå med mer än 10 års erfarenhet av specialiserad teknisk översättning av texter och dokument. Vi är inte bara tekniska översättare utan också tekniska skribenter och strävar efter att göra teknikinformation tydligare. Vi hjälper därmed dig som kund till ökad säkerhet, effektivitet och lönsamhet genom att producera kvalitativ dokumentation för både externt och internt bruk. Våra tekniska översättare har samtliga specialistkompetens och arbetar huvudsakligen med kvalificerad teknisk översättning.

Användning av översättningsminnen

Vi använder oss genomgående av CAT verktyg eller översättningsminnen då detta ger en homogenitet i översättningen både inom texten och mellan olika dokument. Utöver detta så effektiviserar det översättningsprocessen och reducerar priset högst väsentligt.

Ämnen och branscher

Vi arbetar med i stort sett samtliga branscher. Nedan är en sammanställning av de dokumentslag och ämnesområden som vi arbetar med.

Vi utför teknisk översättning inom följande branscher:

 • Data & IT
 • Elektronik
 • Energi
 • Fordonsindustri, fordonsteknik
 • Industriteknik
 • Kemiteknik
 • Kärnteknik
 • Maskinteknik
 • Telekommunikation
 • Transport & logistik

Bland de dokument texttyper vi arbetar med finner du:

 • Användarmanualer & bruksanvisningar
 • Driftinstruktioner
 • Installationsmanualer
 • Produktbeskrivningar
 • Programvaror
 • Service- och installationsanvisningar
 • Säkerhetsmanualer
 • Tekniska specifikationer
 • Tekniska webbsidor & applikationer

Kvalitetssäkring du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för resultatet. Översättaren måste vara kompetent inom ämnesområdet, kunna terminologin och inte minst förstå vad det är han eller hon översätter. Som ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi våra översättningar i samtliga led. Det säkrar ett slutresultat som är användbart utan ytterligare korrektioner.

Om du vill veta mer vad vi kan göra för dig så kan du kontakta oss på e-post.

The Business Translator är en specialiserad översättningsbyrå som arbetar med kvalificerad översättning inom teknik, juridik och medicin. Vi är certifierade enligt ISO 17100 en ISO certifiering speciellt för översättningsbranchen som kvalitetssäkrar inte bara generella processer utan specifikt översättningsprocessen.