Kvalificerad medicinsk översättning till 25 språk

Medicinska översättningar utförda av ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå.

The Business Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå med mer än 10 års internationell erfarenhet av lokalisering och specialiserad medicinsk översättning. Vi arbetar med den medicintekniska såväl som och läkemedelsindustrin och hjälper dagligen bolag att kommunicera korrekt på nya marknader. Vi tillhandahåller högkvalitativa och effektiva medicinska språklösningar med kundens behov som utgångspunkt.

Våra översättare har lång erfarenhet och kan medicin

Vid översättning av texter och dokument avseende medicinsk utrustning, läkemedel, kliniska prövningar eller vetenskapliga studier är det viktigt att anlita översättare med specialistkunskaper inom det medicinska området då medicinska översättningar som oftast innehåller mycket branschspecifik terminologi. Översättarna som vi använder för denna typ av uppdrag har antingen utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin och sjukvården.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi använder översättningsminnen för att kunna erbjuda snabba och kostnadseffektiva medicinska översättningar. Detta innebär samtidigt att de översättningar som vi producerar har en enhetlig terminologi inom och mellan översatta dokument.

Snabba leveranser

Hos oss för ni ett fast team översättare och en dedikerad projektledare som lär känna er som kund och era specifika behov.

Kvalitetssäkring du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå är helt avgörande för resultatet. Översättaren måste vara kompetent inom ämnesområdet, kunna terminologin och inte minst förstå vad det är han eller hon översätter. Som ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi våra översättningar i alla led. Det säkrar ett slutresultat som är användbart utan ytterligare korrektioner.

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina dokument med stor aktsamhet. Sekretess är en självklarhet för oss och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

Kontakt och mer information

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post

The Business Translator är en specialiserad översättningsbyrå som arbetar med kvalificerad översättning inom teknik, juridik och medicin. Vi är certifierade enligt ISO 17100 en ISO certifiering speciellt för översättningsbranchen som kvalitetssäkrar inte bara generella processer utan specifikt översättningsprocessen.