Kvalificerad juridisk översättning till 25 språk

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR

The Business Translator är en ISO17100 certifierad juridisk översättningsbyrå med mer än 10 års internationell erfarenhet av specialiserad juridisk översättning. Vi översätter juridiska dokument och texter mellan över 100 språk.

Vår juridiska översättningsservice passar dig som har behov av en snabb och professionell hantering av uppdrag som ett led i ditt arbete på juristfirma eller på ett företags juristavdelning. 

Våra översättare har juridisk specialistkompetens

Våra översättare är specialister inom juridik och översätter naturligtvis endast till sitt modersmål. Detta för att säkra att terminologin och språkbruket är adekvat och modernt och översättningen korrekt. Vi använder också så långt möjligt översättningsminnen och översättningsverktyg för att kunna garantera ett konsekvent språkbruk inom dokumentet och mellan dokument.

Kvalitetssäkring du kan lita på

Att välja rätt juridisk översättningsbyrå är helt avgörande för resultatet. Översättaren måste vara kompetent inom ämnesområdet, kunna terminologin och inte minst förstå vad det är han eller hon översätter. Som ISO17100 certifierad juridisk översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi våra översättningar i alla led. Det säkrar ett slutresultat som är användbart utan ytterligare korrektioner.

För mindre och enklare juridiska översättningsuppdrag

Vår juridiska online service The Native Translator kan hjälpa dig som behöver hjälp med mindre och enklare uppdrag. Här genomför vi direkt online juridisk översättning av dokument. Här kan du beställa översättning av kontrakt, registerutdrag, personbevis, betyg mm. Kontakta Juridisk översättning online!

Om du vill veta mer vad vi kan göra för dig så kan du kontakta oss på e-post.

The Business Translator är en specialiserad översättningsbyrå som arbetar med kvalificerad översättning inom teknik, juridik och medicin. Vi är certifierade enligt ISO 17100 en ISO certifiering speciellt för översättningsbranchen som kvalitetssäkrar inte bara generella processer utan specifikt översättningsprocessen.