Översättning av E-mail

Att ha en flerspråkig närvaro innebär i slutändan att du kommer att börja skicka och ta emot e-post på ett främmande språk.  Du kan översätta din e-korrespondens själv eller så kan du spara tid och anlita en professionell tjänst, så att din affärspartner utomlands förstår precis vad du vill förmedla. 

Efter att ett e-postmeddelande har tagits emot, skickas det direkt vidare till en medlem i vårt team, som snabbt översätter din text.  Vi är också till hands för att hjälpa dig att översätta icke-specialiserade vanliga dokument såsom brev, tal eller andra typer av allmän information, som du kan behöva.

Här följer fördelar med ett partnerskap hos oss för översättningsbehov av din e-post

• Överlägsna tjänster till minimerade kostnader   

• Engagerad i att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet 

•Slutresultatet är fritt  från kontextuella fel  

• Stränga kvalitetskontrollåtgärder

• Säker och konfidentiell process vid översättning av affärskritiska e-postmeddelanden

• Övervinna och bryta språkbarriären   

• Få en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter 

• Diversifiera din närvaro i andra främmande länder 

• Kommunicera bättre med dina kunder och bygga  en långsiktig relation med dina kunder

• Öka möjligheter till större intäkter

• Du förstår dina kunder och affärspartners  och de förstår vad du menar - det finns inga missförstånd

• Våra översättare är beredda att översätta din e-post snabbt, så att du kan kommunicera med dina affärspartners över hela världen i realtid 

• Du kan hjälpa dina kunder och affärspartners att övervinna språkbarriären  

• Du kan hantera din privata korrespondens eller bedriva verksamhet på mycket kortare tid

Våra översättare av e-postmeddelanden

Vi på TBT förstår att bra översättning är mer än bara en rak översättning. Vi har ett team av skickliga och erfarna översättare, som har expertisen att översätta e-post eller någon annan text till främmande språk. Våra kunniga översättare, alla infödda i det språk de översätter till, har en särskild förståelse för de subtila kulturella nyanserna i målspråket.    

• Våra översättare är alla professionella översättare 

• Infödda i det språk de översätter till 

• Kan översätta e-post med kulturella faktorer i åtanke  

• Internationell erfarenhet av att tillhandahålla översättningstjänster för e-post