Effektiva språktjänster dygnet runt

På TBT är vi mycket väl medvetna om att tid kan vara pengar. För många av våra företagskunder är det absolut nödvändigt att dokumenten översätts punktligt – ofta med mycket kort varsel. Vi lovar att snabbt besvara er översättningsförfrågan och att påbörja översättningsarbetet snarast möjligt. Med en översättningskapacitet på 3,5 miljoner ord per dag har vi resurserna till att hålla affärsvärlden igång varje minut av varje timma.

Eftersom affärsvärlden inte stannar upp och väntar så gör inte vi det heller. Ni finner TBT-kontor i samtliga viktiga regioner runtom i världen. Våra medarbetare finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan för att översätta dokument av alla slag till en rad olika språk. Av denna anledning kan vi erbjuda en supersnabb översättningstjänst för att hantera brådskande dokument. När det är bråttom strävar vi efter att svara inom en timma och att påbörja arbetet på dokumentet omedelbart efter att vi fått klartecken från er.

När det gäller att leverera brådskande uppdrag så strävar vi dessutom alltid efter att ge en rimlig offert. I fall då tiden är knapp så kan ni försäkra er om att vi inte kommer att ta några genvägar som riskerar att påverka det resulterande arbetets kvalitet. Era dokument kommer att översättas till samma standard som exemplifierar samtliga uppdrag som vi hanterar.

Våra tjänster är effektiva, vilket gör det möjligt för ert företag att bibehålla sin effektivitet genom att få dokument översatta snabbt och korrekt till en mängd olika språk.