Nyheter

2015-06-08 The Translator Group certifierade enligt ISO17100

The Translator Group är som en av de första europeiska översättningsbyråerna certifierade enligt den nya ISO standarden ISO17100. Certifieringen genomfördes den 1 juni av Austrian Standards.

2014-08-14 Stockholm Business Region AB valde The Translator Group

Vid en upphandling av översättningstjänster valde Stockholm Business Region AB att skriva kontrakt med The Translator Group. Valet bekräftar TTG's position som en av de ledande översättningsbyråerna aktiva i Sverige. Avtalet är 4-årigt och beräknas värt ca: 2,5 miljoner SEK.

2014-07-18 NURI Telecom Co. Ltd. South Korea have chosen The Translator Group

Nuri Telecom have chosen The Translator Group as supplier of specialised and certified translations. NURI Telecom Co. Ltd. provides Smart Grid and Energy Management systems and solutions using Advanced Metering Reading system (AMR) and Smart Grid applications over wireless and electrical networks.

2014-06-26 The Translator Group ranked as one of the top 100 language providers in the world

The Massachusetts-based market research company Common Sense Advisory has, in its 2014 overview of the language market, ranked The Translator Group as one of the top 100 providers in the world. “This is great news for us,” says Rita Banati, head of Project Management. “Our strive for high quality and excellent customer service is paying off,” adds Banati.

2014-06-26 The Translator Group ranked as one of the TOP25 language providers in Western Europe.

The Massachusetts-based market research company Common Sense Advisory have in their 2014 overview of the language market ranked The Translator Group as one of the TOP 25 in Europe. 

2014-04-12 The Translator Group fortsätter att växa med oförminskad styrka

Marknaden för översättningstjänster har under de senaste 24 månaderna kännetecknats av stagnation. The Translator Group (TTG) har trots detta växt kraftigt under perioden och kan för Q1 2014 redovisa en organisk omsättningsväxt på 58% med bibehållen nettomarginal.

Växtstrategin ligger fast, vi fortsätter med att i Asien, Nordamerika och Central Europa växa organiskt men ser på möjliga uppköpsobjekt i Skandinavien säger Björn Hallberg, CEO för TTG.
För helåret 2014 förväntas en omsättningsframgång på 40% driven av ökade marknadsandelar i Central Europa.

För mer information kontakta:
Björn Hallberg
investor@the-business-translator.com

2014-03-12 Jämtland Härjedalen Turism valde The Business Translator

Jämtland Härjedalen Turism valde The Business Translator som leverantör av översättningstjänster. Lägsta pris kombinerat med störst erfarenhet av översättning inom marknadsföring och turism fällde utslaget.

The Business Translator är sedan tidigare leverantör till bl.a. Visit och Skistar två av de största inom turism och marknadsföring av Sverige.

2014-02-17 Park Hyatt Hotels valde The Translator Group

Det är med stor glädje vi kan konstatera att ytterligare en av världens ledande hotellkedjor valde The Translator Group som sin översättningspartner. Park Hyatt räknas idag som en av de 3 främsta kvalitetshotellen i världen och det är naturligtvis glädjande att en så kvalitetsfokuserad kedja valde oss säger Rita Banati COO i TTG.

2014-02-13 Mobalpa förlänger och utökar avtal med The Translator Group

Mobalpa den franska kvalitetsproducenten av kök och badrums möbler har förlängt och utökad avtalet med The Translator Group. TTG skall framöver översätta all tekniskt material och marknadsföringstexter för hela Mobalpa gruppen.

2014-02-13 Springhorn Media valde The Translator Group

Springhorn Media en ledande tysk producent av reklam- och profil filmer har valt The Translator Group som översättningsbyrå. Vi stärker därmed vår position i Europe när det gäller översättningar inom reklam segmentet säger Rita Banati COO inom TTG. Bland våra övriga Europeiska kunder inom segmentet kan nämnas Berthelsman och Svenska Zodiak.

2013-02-13 Älmhults kommun förlänger avtal

Älmhults kommun har valt att förlänga avtalet med The Translator Group.

2014-01-30 Malmö, Sverige

Nationalencyklopedin skriver avtal med The Translator Group

Nationalencyklopedin har idag skrivit på en överenskommelse med The Translator Group om produktion av ett stort antal ordböcker. Det schweiziska översättningsföretaget ska hjälpa till med att producera ordböcker i upp till 14 språk, däribland ett antal specialistordböcker inom juridik, teknik och eventuellt andra områden.

”Det här är ett stolt ögonblick för oss”, säger Björn Hallberg, VD för The Translator Group. ”Det visar att i en värld där budget, lågkostnad och billigt är bland de vanligaste söktermerna så finns det fortfarande människor och företag som uppskattar kvalitet”. Samarbetet börjar med omedelbar verkan och de första åtta böckerna är planerade för leverans till hösten 2014”.

2013-11-19 Stockholm

Holmen AB valde The Translator Group som leverantör av juridisk översättning.

2013-11-19 Stockholm

Xerox har ingått avtal med The Translator Group om leverans av översättningstjänster.

2013-11-15 Uddevalla

Uddevalla kommun valde i en offentlig upphandling The Translator Group som leverantör av översättningstjänster.

2013-11-15 Stockholm

Inera AB har förnyat och förlängt kontraktet med The Translator Group.

Inera AB ägs av landstingen och sjukvårdsregionerna arbetar med ökad tillgänglighet av säker information inom vård och omsorg.
The Business Translator arbetar i stor utsträckning med medicinsk översättning bl.a. för ett stort antal av av världens tillverkare av medicintekniskt apparatur, ett antal CRO's (Clinical Research Organisations) samt några av världens största pharmaseptiska bolag.

2013-06-13 Lausanne

IOK, Internationella Olympiska kommiten har valt The Business Translator som sin översättningsbyrå. The Business Translator är världsledande på auktoriserad översättning levererad online och en av världens ledande översättningsbyråer när det gäller bl.a. afrikanska och asiatiska språk.

2012-11-16 Stockholm

SwedPower AB har valt The Translator Group som sin översättningspartner.

2012-11-16 Malmö

Swedish Chinese Chamber of Commerce (SCCC) har valt The Translator Group som sin översättningspartner och kan tack vare avtalet erbjuda sina medlemmar högkvalitativ översättning till rabatterat pris. Avtalet innebär också att att handelskammarens medlemmar får en kvalitetssäkrad och prioriterad service.

2012-08-01 Stockholm

Svenska staten valde genom Kammarkollegiet The Translator Group som leverantör av översättningstjänster.

I en offentlig upphandling har Kammarkollegiet valt The Translator Group (The Business Translator) som leverantör av översättningstjänster. Kontraktet gäller i två år med möjlighet till ytterliggare två års förlängning.

2012-04-13 Frankfurt

Lufthansa valde The Translator Group

Lufthansa har gett The Translator Group förnyat förtroende. Utöver översättningsuppdrag utför vi också copywriting för Lufthansas kataloger och informationsskrifter.

2012-04-01 Gütersloh

Bertelsmann förlag förnyade sitt kontrakt med The Translator Group

Bertelsmann en av väldens största förlags- och mediekoncerner förnyade sitt avtal med The Translator Group. Vi utför sedan två år översättningar och copywriting till huvudsakligen de stora europeiska språken.

2012-02-17 Berlin

Konrad-Adenauer-Stiftung valde The Business Translator

Det är mycket glädjande att Konrad-Adenauer-Stiftung liksom Koffi Annan Foundation och ytterliggare några viktiga politiska organisationer valt The Translator Group som sin översättningspartner.

Vi tackar för förtroendet!

2012-02-16 Älmhult

Älmhults kommun valde The Translator Group

Det är med stor glädje som vi idag har mottagit meddelandet om att Älmhults kommun valt The Translator Group som sin översättningspartner. Inte minst glädjande är det att kunna konstatera att inte bara var vi billigast utan vi levererade också den högst bedömda provöversättningen vilket bevisar att kvalitet inte behöver vara dyrt. Det är få kommuner i Sverige där just detta bevisats så väl som i Älmhults kommun, IKEA's hemkommun.

2012-02-16 Stockholm

Mirabling AB valde The Translator Group

Mirabling AB driver en online shop med tillbehör till IPhone och IPad. Mah har valt att använda The Translator Group både för generella översättningar men också vår tjänst The Webshop Languge Solution™ för att kunna betjäna kunder på många olika språk.

2012-02-13 Stockholm

Cloudmore valde The Translator Group.

Cloudmore med verksamhet i Sverige, Storbritanien, irland, Finland och Norge är marknadsledande när det gäller "molntjänster".

Det är därför en stor glädje att man valde ett samarbete med oss inte minst då vi satsar stort på att expandera våra IT relaterade översättningstjänster.

Cludmore kommer att använda sig av WTPU, en lösning framtagen av The Translator Group i samarbete med Pixelant, för att snabbt kunna översätta hemsidor.

2012-02-13 Munchen

Field Fisher Waterhouse har valt The Translator Group som sin översättningspartner.

Field Fisher Waterhouse, en global advokatfirma med sina rötter från London och tidigt 1800 tal har valt att för sin tyska rörelse använda The Translator Group som sin partner när det gäller legala översättningar.

Detta är en bekräftelse på att det kvalitetsarbete vi genomfört under 2 års tid med certifiering i både Nordamerika och Europa ger resultat.

2012-01-30 Göteborg

The Translator Group har ingått avtal med Visit Technology Group AB om tillhandahållande av översättningstjänster för Visit Technology Group och Visits kunder globalt.

Avtalet innebär att Visit Technology Groups kunder får tillgång till en av de ledande översättningstjänsterna globalt till ett väsentligt rabatterat pris.

Visit Technology Group AB är leverantör av ett informations-, boknings-, paketerings- och distributionssystem för destinationsbolag medlemsföretag och hotell inom resenäringen.

The Translator Group med bas i Schweiz är en av de ledande översättningsbyråerna globalt när det gäller översättning för hotell och turismnäringen.

2012-02-06 Stockholm

Meda valde The Business Translator

Meda har valt att använda The Business Translator som sin översättningspartner globalt. The Business Translator har lång erfarenhet av pharma relaterad översättning då vi sedan länge arbetar för ett antal av världens CRO's (Clinical Research Organisations) och ytterliggare några pharma bolag.

Meda kommer att använda sig av WTPU, en lösning framtagen av The Translator Group i samarbete med Pixelant, för att snabbt kunna översätta hemsidor.

2012-02-03 Karlskrona

The Translator Group ingår avtal med Roxtec AB om tillhandahållande av översättningstjänster till Roxtec AB med dotterbolag globalt.

Avtalet innebär att Roxtec AB, som är världsledande på tätningslösningar till bl.a. olje och gas industrin, telekom och till den marina miljön i övrigt, får tillgång till The Translator Groups översättningstjänster på samtliga 70 marknader där man idag är verksam.

Roxtec AB kommer också att använda sig av WTPU, en lösning framtagen av The Translator Group i samarbete med Pixelant, för att snabbt kunna översätta hemsidor professionellt utan att "klippa och klistra" då den översatta texten automatiskt överförs till rätt plats i CMS systemet.

2012-01-30 Göteborg

The Translator Group har ingått avtal med Visit Technology Group AB om tillhandahållande av översättningstjänster för Visit Technology Group och Visits kunder globalt.

Avtalet innebär att Visit Technology Groups kunder får tillgång till en av de ledande översättningstjänsterna globalt till ett väsentligt rabatterat pris.

Visit Technology Group AB är leverantör av ett informations-, boknings-, paketerings- och distributionssystem för destinationsbolag medlemsföretag och hotell inom resenäringen.

The Translator Group med bas i Schweiz är en av de ledande översättningsbyråerna globalt när det gäller översättning för hotell och turistnäringen.

2012-01-20 Stockholm

Inera AB valde The Business Translator 

Inera AB som ägs av landstingen och sjukvårdsregionerna arbetar med ökad tillgänglighet av säker information inom vård och omsorg. Inera AB har i en offentlig upphandling valt The Business Translator som sin översättningspartner.

The Business Translator arbetar i stor utsträckning med medicinsk översättning bl.a. för ett stort antal av av världens tillverkare av medicintekniskt apparatur, men också för ett antal CRO's (Clinical Research Organisations).

2011-12-15 Malmö

Save 40% on the translation of your website 

The Translator Group (TTG) is introducing a simple, smart way for companies to transfer texts between multilingual websites. Known as WTPU, this automated process will allow site owners and conglomerates the world over to transfer texts from one language into another between websites. 

Multinational companies who run hundreds of multilingual websites will benefit substantially from this innovation. Websites that continuously update their pages with new material traditionally incur substantial translation costs. The Translator Group has come up with a technical solution that simplifies and accelerates this process while reducing costs. 

The WTPU (Website Translation Processing Unit) is a plug-in that is installed free of charge by TTG in the site’s backend, and enables the transference  of text directly to TTG’s translation management system. The translated files are then sent directly back to the website and placed in the correct place; the only thing left is to do is proofread the material. 

The cost savings are considerable - up to 40%, making the cost-per-word as little as EUR 0.12. 

Initially the WTPU is available for TYPO3, one of the best CMS (Content Management Systems) for large sites.  The TYPO3 system itself offers cost reductions, given that it is available for free and without annual licensing fees. Soon, WTPU will also be available for other CMS systems. 

Client interfaces available initially comprise nine languages: Danish, English, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and German. 

The Translator Group is a leading global communications and translation company. Their technical solutions don’t just stop at WTPU - their Web Shop Language Solution is another innovation, an effective online solution for customer communication that is intended for multinational e-retailers. 

Reference list TYPO3 usershttp://typo3.com/Customers.1229.0.html

Stockholm 2011-10-26 - I dag startar Sveriges största digitala företagsinitiativ

Sverige ligger redan i topp när det gäller internet­ekonomi med en omsättning som uppskattas till 205 miljarder kronor per år enligt Boston Consulting Group, BCG, detta motsvarar 6,6 procent av Sveriges BNP.

65 procent av svenska folket säger att de kommer att handla varor på internet de närmaste tre månaderna men trots detta är det många företag som inte utnyttjar de möjligheter som internet innebär.

I dag den 26e oktober startar ett projekt under ledning av Företagarna som syftar till att få fler små och medelstora företag att utnyttja de möjligheter som internet ger.

The Translator Group stöttar initiativet och erbjuder genom The Business Translator 20 % rabatt på översättningar av hemsidor under 2011. The Business Translator översätter hemsidor till över 100 olika språk och erbjuder också språkstöd till e-handelslösningar genom servicen The Web Shop Language Solution™

Kontakta oss för mer information:

The Translator Group

Björn Hallberg VD

09 May 2011 - The Translator Group - The Native Translator , The Business Translator sponsors MILMUN - Milan International Model United Nations

Milmun is an important international event with university students from all over the world coming together in Milan to discuss global as well as regional problems and conflicts. The participants are our future leadership and The Translator Group acting globally has felt that this is an important event that we would like to support.

The Translator Group has therefore, together with Lufthansa, entered as commercial sponsors of the MILMUN conference.
Protector for the MILMUN conference is His excellence Ban Ki-Moon the UN Secretary-General.

For further information contact:
Mrs. Rita Banati COO, The Translator Group
Tel. + 43 (0) 664 5856 293

8th February 2011

YellowOffshore have chosen The Business Translator as their global communication partner.

YellowOffshore are one of the leading companies involved in recruitment, training and staff leasing within the offshore sector. YellowOffshore have chosen The Business Translator, a Swiss based translation and communications company, as their global communications and translations partner.

“The fact that we provide a 24/7 service and fast high-quality translations at fair prices is a very good reason for YellowOffshore to choose us”, says Rita Banati, General Manager at The Business Translator. “Few of our competitors are able to work with as many languages as we do. We deal with over 100 languages every day”.

YellowOffshore, who just opened their first office in the Middle East, require fast and reliable Arabic translations.
The Business Translator has vast experience in Arabic translation. For example, they have provided GM (the US car manufacturer) with this service for their 2011 marketing campaign.

For further information contact:
The Translator Group, Rita Banati +43 (0) 664 5856 293,
www.the-business-translator.com

YellowOffshore, Peter Eriksson +46 (0)768 403 434
www.yellowoffshore.com

  • Senaste från Facebook

News

2015-06-08 The Translator Group certifierade enligt ISO17100: The Translator Group är som en av de första europeiska översättningsbyråerna ...

  Läs mer...

2014-08-14 Stockholm Business Region AB valde The Translator Group: Vid en upphandling av översättningstjänster valde Stockholm Business Region AB att ...

  Läs mer...

Kontakta oss!

Kundservice Sverige

Högkullsvägen 7

SE-263 77 Mölle
Sweden
Tel: +41 79 299 1311

E-post: office(at)the-business-translator.com